Dyrekcja i Rada Artystyczna

saksofonista Piotr Baron

fot. Magdalena Adamczewska

Piotr Baron

Dyrektor

Urodzony 5.01.1961 we Wrocławiu, zadebiutował już w 1977. W 1978 został wyróżniony, a w 1980 otrzymał drugą nagrodę na festiwalu Jazz nad Odrą. W 1984 zdobył Grand Prix na San Sebastian „Jazzaldia” w Hiszpanii. Tytuł magistra sztuki uzyskał w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W ciągu czterdziestoletniej działalności muzycznej Piotr Baron współpracował z najwybitniejszymi artystami z Polski, Europy i USA. Od 1998 r. pracuje jako nauczyciel i wykładowca, aktualnie prowadzi zajęcia na Wydziale Jazzu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Prowadził otwarte wykłady jazzowe w USA, uczył na letnich warsztatach jazzowych w Pradze, we Lwowie i wielu miastach Polski. Od 1994 r. do 2011 r. prowadził swój autorski program w Polskim Radiu Wrocław, a od 2012 r. do 2020 w radioJAZZ.fm. Recenzent i publicysta (m.in. Jazz Forum, Wszystko co najważniejsze), autor kilkunastu publikacji naukowych.
Od grudnia 2015 r. do sierpnia 2018 r. pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako doradca podsekretarza stanu i zastępca dyrektora departamentu. Od września 2018 r. powołany na dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.

Rada Artystyczna

dyrygent Antoni Wit

 fot. Juliusz Multarzyński

Prof. Antoni Wit

Dyrygent honorowy Filharmonii Krakowskiej. Kierował zespołami: Filharmonii Pomorskiej (1974-1977), Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i TV w Krakowie (1977-1983), Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (1983-2000), Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (1987-1992). W latach 2002-2013 sprawował funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 2013-2018 dyrektor artystyczny Orquesta Sinfónica de Navarra w Pampelunie.
Studiował dyrygenturę u Henryka Czyża w PWSM w Krakowie, ukończył również studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działalność zawodową rozpoczął jako asystent Witolda Rowickiego w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Po otrzymaniu II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Herberta von Karajana w Berlinie w 1971 roku został asystentem patrona konkursu.
Występował niemal we wszystkich ośrodkach muzycznych Europy, Azji, Australii i obu Ameryk.

Prof. Konstanty Andrzej Kulka

Urodził się 5 marca 1947 roku w Gdańsku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w Podstawowej Szkole Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Ludwika Gbiorczyka. Z pierwszym samodzielnym recitalem wystąpił w wieku 12 lat . Od czasów Liceum Muzycznego do końca studiów w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem prof. Stefana Hermana. 26 marca 1971 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych z wynikiem bardzo dobrym, z najwyższym wyróżnieniem.
W 1964 roku, będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego, wziął udział w Międzynarodowym Konkursie im. Niccolò Paganiniego w Genui. Otrzymał tam dyplom z wyróżnieniem specjalnym. We wrześniu 1966 zajął pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Radiofonii Niemieckich w Monachium i od tej pory rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. Od 1967 roku do chwili obecnej wziął udział w ponad dwóch tysiącach koncertów symfonicznych i recitali na całym świecie (Europa, Azja, Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa).

konstanty-kulka-fot-mikolaj-grynberg3

fot. Mikołaj Grynberg

szklener

fot. Wojciech Grzędziński

Dr Artur Szklener

Urodzony w 1972 roku w Krakowie, ukończył z wyróżnieniem studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1994-1995 był stypendystą Exeter University w Wielkiej Brytanii, w latach 1994-1997 – programu Phare w Londynie, Pradze, Brnie i Krakowie. Studia ukończył w roku 1997 („Fantazja f-moll” Chopina w świetle współczesnych metod analitycznych), otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską pod tytułem Idiom melodyki Chopina.
Od roku 2001 związany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, początkowo jako pracownik merytoryczny, następnie koordynator programu naukowego, zaś od 2009 do 2012 roku jako zastępca dyrektora ds. nauki i wydawnictw. 1 maja 2012 roku objął w Instytucie stanowisko dyrektora.

Dr Miłosz Bembinow

Ur. 1978, kompozytor, dyrygent, pedagog, laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Rządu Bawarskiego oraz Ministra Kultury RP, odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Adiunkt w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Dorobek twórczy Bembinowa obejmuje utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne, jak też muzykę rozrywkową, filmową i teatralną. Jego kompozycje wykonywane były w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. Muzyka Bembinowa doczekała się setek wykonań, licznych emisji w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, a także nagrań na ponad 40 płytach kompaktowych, spośród których kilka otrzymało nagrody Fryderyk, Złoty Orfeusz oraz osiągnęło status złotych i platynowych albumów.

MIŁOSZ_BEMBINOW_-_fot_KARPATI&ZAREWICZ

fot. Karpati&Zarewicz

Krzysztof Kur 021

fot. Karpati&Zarewicz

Krzysztof Kur

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu prof. Kazimierza Pustelaka (1996) oraz kierunek Organizacja i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008).
Od listopada 2022 roku jest Kierownikiem Impresariatu i Pełnomocnikiem Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej. Od września 2017 do stycznia 2023 pełnił funkcję Dyrektora Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie (do maja 2019 – Polskiej Orkiestry Radiowej). Wcześniej – od listopada 2016 do sierpnia 2017 był Zastępcą Dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Naczelnego Warszawskiej Opery Kameralnej, a w latach 2003-2005 był Pełnomocnikiem Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej do spraw Ody do Europy – Sezonu Muzycznego Zjednoczonej Europy w WOK.