Prof. Konstanty Andrzej Kulka

Photo © Mikołaj Grynberg

Urodził się 5 marca 1947 roku w Gdańsku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w Podstawowej Szkole Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Ludwika Gbiorczyka. Z pierwszym samodzielnym recitalem wystąpił w wieku 12 lat . Od czasów Liceum Muzycznego do końca studiów w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem prof. Stefana Hermana. 26 marca 1971 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych z wynikiem bardzo dobrym, z najwyższym wyróżnieniem.

W 1964 roku, będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego, wziął udział w Międzynarodowym Konkursie im. Niccolò Paganiniego w Genui. Otrzymał tam dyplom z wyróżnieniem specjalnym. We wrześniu 1966 zajął pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Radiofonii Niemieckich w Monachium i od tej pory rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. Od 1967 roku do chwili obecnej wziął udział w ponad dwóch tysiącach koncertów symfonicznych i recitali na całym świecie (Europa, Azja, Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa).

Od 1968 występował w duecie z Jerzym Marchwińskim, uprawiał też kameralistykę wraz ze Stefanem Kamasą, Romanem Jabłońskim i Jerzym Marchwińskim jako członek Kwartetu Polskiego Radia i Telewizji. Grał z takimi orkiestrami, jak m.in. Filharmonia Berlińska, Chicago Symphony, Minneapolis, London Symphony, Concertgebouw Amsterdam, English Chamber Orchestra i inne. Występuje na takich festiwalach muzycznych, jak w Lucernie, Bordeaux, Berlinie, Brighton, Pradze, Barcelonie, Warszawie i w wielu innych. W 1970 roku wziął udział w wielkim festiwalu muzycznym Beethovenfest w Bonn, poświęconym Beethovenowi w dwusetną rocznicę urodzin.

Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W jego dorobku nagraniowym można wymienić m.in. koncerty Vivaldiego, Mozarta, Mendelssohna, Głazunowa, Lalo, Bartóka, Prokofiewa, Beethovena, Brahmsa, Karłowicza, Pendereckiego, Hindemitha, Szymanowskiego i innych. Nagrał też wiele sonat i utworów wirtuozowskich. Jest także cenionym kameralistą. Wziął udział w nagraniach polskiej muzyki współczesnej (Penderecki, Lutosławski, Knapik, Bloch, Jabłoński i inni). Za nagranie wszystkich utworów Karola Szymanowskiego otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Radia. Również za nagranie dwóch koncertów Szymanowskiego otrzymał w Paryżu w 1981 roku nagrodę Grand Prix du Disque. Za granicą często wykonuje utwory polskich kompozytorów. Był pierwszym po Sternie wykonawcą I koncertu Krzysztofa Pendereckiego – grał ten utwór wielokrotnie w Europie i Ameryce Północnej, głównie pod batutą kompozytora. Wziął udział w wielu tournée zagranicznych z polskimi orkiestrami. Jest blisko związany z Filharmonią Narodową, gdzie sprawował etat solisty w latach 1984-2022, tj. do likwidacji tego stanowiska. Z tą też orkiestrą głównie pod batutą Witolda Rowickiego, a później Kazimierza Korda objechał wielokrotnie niemal cały świat.

Od 1994 roku jest profesorem Akademii Muzycznej (później Uniwersytetu Muzycznego) im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Otrzymał wiele wyróżnień, m.in. nagrody Ministra Kultury i Sztuki, nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, wiele tytułów honorowych oraz odznaczeń okolicznościowych. W 2014 otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć muzycznych i wkład w rozwój polskiej muzyki (wcześniej trzy Fryderyki w różnych kategoriach). Jest doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.