Sinfonia Iuventus jest orkiestrą dla najzdolniejszych absolwentów uczelni muzycznych. Naszym muzykom stwarzamy warunki zawodowego rozwoju poprzez kontynuację edukacji pod kierunkiem wybitnych artystów.

Rada Artystyczna