Sinfonia Iuventus jest orkiestrą dla najzdolniejszych absolwentów uczelni muzycznych. Naszym muzykom stwarzamy warunki zawodowego rozwoju poprzez kontynuację edukacji pod kierunkiem wybitnych artystów.

Rada Artystyczna

https://www.youtube.com/watch?v=JKfoPwZp5Lo&t=2s