Kontakt

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
im. Jerzego Semkowa
Plac Defilad 1, lok. 701
00-901 Warszawa
tel. (+48) 22 656 76 54
fax. (+48) 22 656 65 45
e-mail: sekretariat[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Dane instytucji
NIP: 525 241 19 23
Regon: 141192303
RIK: 79/07

.

Dyrektor

Piotr Milwiw-Baron
(+48) 22 656 76 54
sekretariat[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Dział Impresariatu

Kierownik Działu Impresariatu
Agnieszka Stułka
(+48) 22 656 76 56
a[dot]stulka[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Specjalista ds. impresariatu
Agnieszka Bujnowska
(+48) 22 656 76 46
a[dot]bujnowska[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Starszy specjalista ds. impresariatu
Anna Rudawska
(+48) 22 656 76 55
a[dot]rudawska[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Starszy specjalista ds. impresariatu
Karina Szyszko
(+48) 22 656 76 47
k[dot]szyszko[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Specjalista ds. impresariatu
Katarzyna Michoń
(+48) 22 656 76 48
k[dot]michon[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Konsultant muzykologiczny
Piotr Maculewicz

Dział Administracji

Kierownik Działu Administracji
Milena Chodowiec
(+48) 22 656 76 52
m[dot]chodowiec[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Specjalista ds. prawa zamówień publicznych
Michał Kupczak
(+48) 22 656 76 59
m[dot]kupczak[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Specjalista ds. administracji
Anna Karpińska
(+48) 22 656 76 43
a[dot]karpinska[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Dział Księgowości

Księgowa
Monika Daniłowicz
(+48) 22 656 76 53
m[dot]danilowicz[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Dział Kadr i Płac

Kierownik Działu Kadr i Płac
Paulina Jóźwiak
(+48) 22 656 76 51
p[dot]jozwiak[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Dział Obsługi Zespołu Orkiestrowego

Kierownik Orkiestry i Działu Obsługi Zespołu Orkiestrowego
Norbert Twórczyński
(+48) 22 656 76 57
n[dot]tworczynski[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Koordynator pracy orkiestry
Jacek Wachnik
(+48) 22 656 76 50
j[dot]wachnik[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Asystent dyrygenta, Bibliotekarz orkiestry
Piotr Artur Wolanin
(+48) 22 656 76 50
p[dot]wolanin[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Kierowca, pracownik administracyjny,
koordynator ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Konrad Masłowski
(+48) 22 656 76 50
k[dot]maslowski[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Kierowca
Aleks Szestowicki
(+48) 22 656 76 50
a[dot]szestowicki[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Sekretarka
Marta Mrozińska

(+48) 22 656 76 54
m[dot]mrozinska[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Archiwista Zakładowy
Marta Szcześnik
(+48) 22 656 76 54
m[dot]szczesnik[at]sinfoniaiuventus[dot]pl

Inspektor Danych Osobowych
(+48) 22 656 76 54
iod[at]sinfoniaiuventus[dot]pl