Dr Miłosz Bembinow

Photo ©  Karpati&Zarewicz

x

Ur. 1978, kompozytor, dyrygent, pedagog, laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Rządu Bawarskiego oraz Ministra Kultury RP, odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Adiunkt w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dorobek twórczy Bembinowa obejmuje utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne, jak też muzykę rozrywkową, filmową i teatralną. Jego kompozycje wykonywane były w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. Muzyka Bembinowa doczekała się setek wykonań, licznych emisji w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, a także nagrań na ponad 40 płytach kompaktowych, spośród których kilka otrzymało nagrody Fryderyk, Złoty Orfeusz oraz osiągnęło status złotych i platynowych albumów.

Do licznych interpretatorów muzyki Miłosza Bembinowa należą m.in. tacy artyści, jak Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, Wiesław Ochman oraz zespoły The King’s Singers, BBC Singers, Chóry: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Narodowego Forum Muzyki czy Filharmonii Narodowej.

Jako dyrygent Miłosz Bembinow współpracował z wieloma orkiestrami i dokonał licznych prawykonań oraz nagrań utworów polskich kompozytorów muzyki współczesnej. W latach 2000-2007 był kierownikiem muzycznym współzałożonej przez siebie Orkiestry Kameralnej Forum Ensemble. W sezonach 2004-2006 był kierownikiem muzycznym operetki Kraina Uśmiechu Franza Lehára oraz dyrygentem musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Od blisko dziesięciu lat ściśle współpracuje z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, z którą nagrał dwie bestsellerowe płyty I żyli długo i w Szczecinie.

Od blisko dwudziestu pięciu lat Bembinow jest animatorem życia muzycznego, działaczem szeregu stowarzyszeń, fundacji i instytucji – w tym Związku Kompozytorów Polskich (delegat do europejskiej federacji ECSA – European Composer and Songwriter Alliance), Fundacji Music Export Poland (Przewodniczący Rady Fundacji) czy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (członek Rady Uczelni, Senator). Od czerwca 2022 pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.