Krzysztof Kur

Photo © Karpati&Zarewicz

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu prof. Kazimierza Pustelaka (1996) oraz kierunek Organizacja i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

Od listopada 2022 roku jest Kierownikiem Impresariatu i Pełnomocnikiem Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej. Od września 2017 do stycznia 2023 pełnił funkcję Dyrektora Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie (do maja 2019 – Polskiej Orkiestry Radiowej). Wcześniej – od listopada 2016 do sierpnia 2017 był Zastępcą Dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej.

W latach 2005-2012 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Naczelnego Warszawskiej Opery Kameralnej, a w latach 2003-2005 był Pełnomocnikiem Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej do spraw Ody do Europy – Sezonu Muzycznego Zjednoczonej Europy w WOK. W latach 1992-2017 był solistą (tenor) Warszawskiej Opery Kameralnej, w której wykonał ponad 40 ról, m.in. w operach Wolfganga Amadeusa Mozarta, Gioachina Rossiniego, Piotra Czajkowskiego, Giuseppe Verdiego, Igora Strawińskiego, Benjamina Brittena, Victora Ullmanna. Wykonywał również partie w operach barokowych Claudio Monteverdiego, Jacopo Periego, Jeana-Baptiste Lylly’ego, Baldassare’a Galuppiego. Wziął udział w prapremierach oper Zygmunta Krauzego i Bernadetty Matuszczak. Był asystentem reżysera Ryszarda Peryta.

Wykonywał partie solowe w oratoriach Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Josepha Haydna, Gioachina Rossiniego. Współpracował jako solista z Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą Krakowską, Teatrem Wielkim w Warszawie, Teatro di San Carlo w Neapolu oraz wieloma polskimi filharmoniami. Brał udział w Rosenheimer Operntage (Niemcy) i Tiroler Festspiele Erl (Austria).

Od 1988 roku jest solistą i managerem Filharmonii im. Romualda Traugutta – grupy śpiewaków, muzyków i aktorów – propagującej polską muzykę, w szczególności patriotyczną. Od 1999 roku – po śmierci jej założyciela Tadeusza Kaczyńskiego – kieruje Fundacją Filharmonia im. Romualda Traugutta. Jako jej dyrektor jest organizatorem Festiwali Pieśni Kompozytorów Polskich, Festiwali Pieśni Europejskiej, Wieczorów z Poezją Polską, Salonów Artystycznych, Festiwali Pasyjnych Crucifixus est i  Festiwali Bożonarodzeniowych Incarnatus est. Jest producentem i wykonawcą nagrań z polskimi pieśniami patriotycznymi.

Dokonał nagrań m.in. dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Koncertował i występował na scenach Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, USA, Kanady, Libanu, Omanu i Japonii. W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Przygodę z muzyką i organizowaniem życia muzycznego rozpoczął w chórach Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Piotra Maszyńskiego w Warszawie, gdzie w latach 1974-1990 śpiewał w zespołach chłopięcych i młodzieżowym, a także organizował koncerty krajowe i zagraniczne oraz wizyty zaprzyjaźnionych chórów zagranicznych.