Dr Artur Szklener

Photo © Wojciech Grzędziński

x

Urodzony w 1972 roku w Krakowie, ukończył z wyróżnieniem studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1994-1995 był stypendystą Exeter University w Wielkiej Brytanii, w latach 1994-1997 – programu Phare w Londynie, Pradze, Brnie i Krakowie. Studia ukończył w roku 1997 („Fantazja f-moll” Chopina w świetle współczesnych metod analitycznych), otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską pod tytułem Idiom melodyki Chopina.

Od roku 2001 związany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, początkowo jako pracownik merytoryczny, następnie koordynator programu naukowego, zaś od 2009 do 2012 roku jako zastępca dyrektora ds. nauki i wydawnictw. 1 maja 2012 roku objął w Instytucie stanowisko dyrektora. Instytucja znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji finansowej i kadrowej. Wprowadzona przez niego odpowiedzialna polityka kadrowa i zarządcza, a także implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze ochrony i promocji dóbr kultury pozwoliły zapewnić Instytutowi miejsce wśród najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce.

Jest redaktorem serii publikacji naukowych wieńczących coroczne konferencje chopinowskie oraz współtwórcą serii wydawniczej Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe. Jego badania naukowe skupiają się wokół dzieła Fryderyka Chopina oraz metod analizy muzyki tonalnej.

Za organizację XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2015 roku otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym m.in.: Kamień Milowy Forbesa 2016 w kategorii Kultura, Nagrodę Cypriana Kamila Norwida 2016 w kategorii Muzyka. W imieniu Instytutu odebrał nagrodę Mobile Trends Awards 2015 za najlepszą aplikację mobilną (aplikacja Konkurs Chopinowski) oraz nagrodę specjalną TVP Polonia 2016 „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”. W 2015 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Lwa Fińskiego oraz odznaczenie Oficera Orderu Leopolda nadane przez Królestwo Belgii. Kolejna edycja Konkursu Chopinowskiego organizowana przez Instytut w 2021 roku przyniosła Instytutowi nagrodę Koryfeusza Muzyki Polskiej 2022 w kategorii Wydarzenie Roku za szeroki dostęp do przesłuchań konkursowych i różnorodne platformy cyfrowe oraz nagrodę prestiżowych targów muzycznych Cremona Musica Award za komunikację i promocję XVIII Konkursu Chopinowskiego. W 2021 roku Artur Szklener odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 2017-2019 był koordynatorem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury organizowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku przeprowadzonej środowiskowej debaty powstał projekt ustawy o uprawnieniach artystów zawodowych, który odpowiada na potrzeby artystów i twórców, konstytuując ich miejsce w państwowym systemie społecznym.