FAGOT, WIOLONCZELA TUTTI, SKRZYPCE TUTTI, SKRZYPCE KONCERTMISTRZ | Termin przesłuchań: 5 i 7 października 2023

x

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30. roku życia na stanowisko:

  • FAGOT – 5 PAŹDZIERNIKA 2023
  • WIOLONCZELA TUTTI – 5 PAŹDZIERNIKA 2023
  • SKRZYPCE TUTTI – 7 PAŹDZIERNIKA 2023
  • SKRZYPCE – KONCERTMISTRZ – 7 PAŹDZIERNIKA 2023

 

Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

PRZESŁUCHANIA

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń:

25 WRZEŚNIA 2023 r.

Kandydat w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesłuchań
Oświadczenie: OŚWIADCZENIE
Program: Program przesłuchań (5-7.10)
Nuty fagot: NUTY FAGOT
Nuty wiolonczela tutti: NUTY WIOLONCZELA TUTTI
Nuty skrzypce tutti: NUTY SKRZYPCE TUTTI
Nuty skrzypce-koncertmistrz: NUTY SKRZYPCE KONCERTMISTRZ