WIOLONCZELA TUTTI | SKRZYPCE TUTTI | KLARNET | Terminy przesłuchań: 21, 28, 29 czerwca 2021

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

WIOLONCZELA TUTTI
SKRZYPCE TUTTI
KLARNET

Terminy przesłuchań: 

WIOLONCZELA TUTTI – 21 czerwca 2021
SKRZYPCE TUTTI – 28 czerwca 2021
KLARNET – 29 czerwca 2021

Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

WIOLONCZELA  TUTTI – 11 czerwca 2021
SKRZYPCE TUTTI – 18 czerwca 2021
KLARNET – 18 czerwca 2021

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesluchan_PL
Oświadczenie: Oswiadczenie
Program: Program przesłuchan_czerwiec_2021
Nuty wiolonczela TUTTI: NUTY-WIOLONCZELA
Nuty skrzypce TUTTI: NUTY-SKRZYPCE
Nuty klarnet: NUTY-KLARNET