SKRZYPCE KONCERTMISTRZ, SKRZYPCE TUTTI, ALTÓWKA TUTTI, WIOLONCZELA TUTTI | Termin przesłuchań: 4 i 8 lipca 2022

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko:

  • ALTÓWKA TUTTI – 4 lipca 2022
  • WIOLONCZELA TUTTI – 4 lipca 2022
  • SKRZYPCE TUTTI – 8 lipca 2022
  • SKRZYPCE KONCERTMISTRZ – 8 lipca 2022

Miejsce przesłuchań: Studio S-2 i S-3 Polskiego Radia, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

30 czerwca 2022 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesłuchań
Oświadczenie: Oświadczenie
Program: Program przesłuchań
Nuty altówka: NUTY – ALTÓWKA TUTTI
Nuty wiolonczela: NUTY – WIOLONCZELA TUTTI
Nuty skrzypce tutti: NUTY – SKRZYPCE TUTTI
Nuty skrzypce-koncertmistrz: NUTY – SKRZYPCE KONCERTMISTRZ