Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

l

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENOWO OFERTY NA ZAKUP TONERÓW ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ, POGWARANCYJNĄ DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH UŻYTKOWANYCH W POLSKIEJ ORKIESTRZE SINFONIA IUVENTUS

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 4/2017 informuje, że wpłynęła 1 oferta.

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez:

Convert Serwis
ul. Elbląska 37
01-737 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 27.01.2017 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo