Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Status prawny

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, jako państwowa instytucja artystyczna podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapisana jest w Rejestrze Instytucji Kultury (RIK) pod numerem 79/07.

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo