Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Status prawny

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, jako państwowa instytucja artystyczna podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapisana jest w Rejestrze Instytucji Kultury (RIK) pod numerem 79/07.

Ostatnia modyfikacja: 13.9.2016 22:09

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo