Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Akty normatywne

Zarządzenie nr 1/01/2019 Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa z dnia 02.01.2019 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnego instrumentu muzycznego lub własnych akcesoriów do instrumentu muzycznego własnego lub pracodawcy
Zarzadzenie Nr 1_01_2019 Dyrektora POSI z dnia 2 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, Poz. 66
Zarzadzenie MKiDN z dnia 28 wrzesnia 2018 r. Poz. 66

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus za rok 2017
Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej Dyrektora POSI za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus za rok 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus za rok 2016

Zarządzenie nr 2/03/2017 Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus z 10 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus
Regulamin Organizacyjny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zarządzenie nr 4/03/2017 Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus z 21 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus
Regulamin pracy pracowników Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zarządzenie nr 3/03/2017 Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus z 21 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus
Regulamin wynagradzania pracowników Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, Poz. 71
Zarządzenie MKiDN z dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 71

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, Poz. 70
Zarządzenie MKiDN z dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 70

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 31 Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus
Obwieszczenie MKiDN_2013

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu
POSI_zarzadzenie_statut_2012

Zarządzenie nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2007 r. oraz statut Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
POSI_zarzadzenie_statut

Zarządzenie Nr 7/2008 Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
POSI_Zarzadzenie_7_2008

Regulamin Organizacyjny Instytucji Kultury – Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
POSI_Regulamin_Organizacyjny

Ostatnia modyfikacja: 1.2.2019 10:02

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo