Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 24 października 2016 r.

Zawarcie umowy
Data: 24.10.2016 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pełnomocnik Dyrektora
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
dr Alicja Kędziora

Warszawa, 24.10.2016 r.


INFORMACJA dot. OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 24 października 2016 r. NA STRONIE UZP

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus informuje, że 24.09.2016 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych omyłkowo zostało dodane ogłoszenie nr 329585-2016 „o zamówieniu”, dotyczące dostawy dwóch waltorni, puzonu basowego oraz puzonu tenorowego. To ogłoszenie zostało opublikowane już wcześniej, w dniu 21.09.2016 r. pod numerem 311619-2016.

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z dostawcami, umieszczamy ogłoszenie rozstrzygające o udzieleniu zamówienia w dniu 25.09.2016 r. pod numerem 3298595-2016.

Pełnomocnik Dyrektora
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
dr Alicja Kędziora

Warszawa, 25.10.2016 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo