Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa

ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowiska:

WIOLONCZELE TUTTI
SKRZYPCE TUTTI
ALTÓWKI TUTTI

Terminy przesłuchań:
16 września 2019 – WIOLONCZELE TUTTI
30 września 2019 – SKRZYPCE TUTTI
30 września 2019 – ALTÓWKI TUTTI

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:
umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl/przesluchania) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.plw nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 r dla wiolonczelistów i do 23 września 2019 dla skrzypków i altowiolistów.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Szczegóły na www.sinfoniaiuventus.pl/przesluchania

ZASADY PRZESŁUCHAŃ

THE RULES FOR AUDITIONS

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Piotr Milwiw-Baron
Warszawa, 29.07.2019 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo