SKRZYPCE TUTTI, SKRZYPCE KONCERTMISTRZ | Termin przesłuchań: 6 grudnia 2022

x

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30. roku życia na stanowisko:

• SKRZYPCE TUTTI
• SKRZYPCE KANCERTMISTRZ

Terminy przesłuchań:
SKRZYPCE TUTTI – 6 grudnia 2022
SKRZYPCE KONCERTMISTRZ – 6 grudnia 2022

Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń:

24 LISTOPADA 2022 r.

Kandydat w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesłuchań
Oświadczenie: Oświadczenie
Program: Program przesłuchań 6.12.2022
Nuty skrzypce: Skrzypce tutti
Nuty skrzypce koncertmistrz: Skrzypce koncertmistrz