Przesłuchanie w dniu 22 lutego 2010 r

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 22 lutego 2010 r. w W Studio S-2 Polskiego Radia W Warszawie, odbyły się przesłuchania na stanowisko koncertmistrza I skrzypiec.

Decyzją komisji w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący Komisji; prof. Błażej Sroczyński – kierownik orkiestry, Pan Piotr Guz został I koncertmistrzem. Pani Agnieszka Guz została zastępcą koncertmistrza.

 

***

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla młodych muzyków (do 30 roku życia) na stanowisko:
– koncertmistrz I skrzypiec

Termin przesłuchania:
22 lutego (poniedziałek) 2010 r.

Miejsce przesłuchania:
Studio S3 Polskiego Radia, Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Nuty obowiązującej literatury orkiestrowej wysyłamy na życzenie pocztą lub w postaci PDF.
Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów,
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenie (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesyłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2010 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule: PRZESŁUCHANIA KONCERTMISTRZ

program przesłuchań: koncertmistrz I skrzypiec

karta zgłoszeniowa


materiały nutowe do pobrania – koncertmistrz I skrzypiec

(zapisz plik na lokalnym dysku)

koncertmistrz: J. Brahms – I Symfonia c-moll op. 68 (II część)
koncertmistrz: M. Rimski-Korsakow – Scheherezada op. 35 (1)
koncertmistrz: M. Rimski-Korsakow – Scheherezada op. 35 (2)  
koncertmistrz: R. Strauss – Życie bohatera op. 40