Przesłuchania – 08.12.2014

W dniu 8 grudnia 2014 roku w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów:

Waltornie I/III
Waltornie II/IV
Trąbki
Puzony
Puzony basowe

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Tomasz Bińkowski – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Krzysztof Bednarczyk – Filharmonia Narodowa
Mariusz Opaliński – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Anna Baran – waltornia I/III
Ewa Paciorek – waltornia I/III
Juliusz Tkacz – waltornia I/III
Ivan Kravchenko – waltornia II/IV

Jan Szymański – puzon basowy


Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– waltornia I/III
– waltornia II/IV
– trąbka
– puzon
– puzon basowy

Termin przesłuchań: 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek)
Miejsce przesłuchań: Aula Zespołu Szkół nr 7 d. „Kolejówka", Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56.
Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.
Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze
Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z  życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2014 r.
Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

 

dokumenty do pobrania:

Zasady przesłuchań
Karta zgłoszeniowa
Program przesłuchań

materiały nutowe do pobrania:

waltornia I-III
waltornia II-IV
trąbka
puzon
puzon basowy