XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga – nagroda specjalna Dyrektora POSI

x

24 listopada 2023 roku odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.
Nagrodę specjalną Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa dla najlepszego polskiego uczestnika konkursu, w postaci zaproszenia do poprowadzenia koncertu z naszą Orkiestrą, otrzymała Joanna Natalia Ślusarczyk. Serdecznie gratulujemy!
dyrygentka Joanna Natalia Ślusarczyk
Joanna Natalia Ślusarczyk – fot. Sławomir Ślusarczyk