Wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa”

W ramach umowy nr 94/DF-V/MA/2022 dotyczącej udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa realizowała w 2022 roku zadanie pn. „Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa”.

Przeprowadzone prace rozbiórkowe w obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie pozwolą na przystąpienie do kolejnego etapu robót adaptacyjnych nieruchomości, których wykonanie umożliwi konsolidację miejsc pracy biura i zespołu orkiestrowego do prowadzenia działalności statutowej. Po wykonaniu prac adaptacyjnych Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa uzyska miejsce do świadczenia pracy zarówno dla pracowników artystycznych jak i pracowników administracyjnych.

 

Przyznana dotacja: 315 000,00 zł
Wartość zrealizowanych prac: 236 078,05 zł