Nr katalogowy | DUX 0674
Wydawca | DUX Recording Producers
Data | 2008

Wieniawski – Violin concertos 1&2
Henryk Wieniawski – I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14

Sinfonia Varsovia
Mariusz Patyra – skrzypce
Johannes Wildner – dyrygent

Reżyser nagrania: Jarosław Regulski
Nagranie: Studio S-2 Polskiego Radia, maj 2004 r.

Henryk Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Mariusz Patyra – skrzypce
Gabriel Chmura – dyrygent

Reżyser nagrania, montaż cyfrowy, mastering: Marcin Domżał
Nagranie: Studio S-1 Polskiego Radia w Warszawie, lipiec 2008 r.