Wydawca | DUX Recording Producers
Nr Katalogowy | DUX 1571
Data | 2019

Krzysztof PENDERECKI
Concerto doppio per violino, viola (violoncello) ed orchestra (2012) (vers. for accordion arr. by Maciej Frąckiewicz: 2018)
Concerto per flauto ed orchestra da camera (1992, zrew. | rev. 1995) (version for soprano saxophone Bartłomiej Duś: 2017)

Wykonawcy:
Bartłomiej Duś | saksofon
Maciej Frąckiewicz | akordeon
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Krzysztof Penderecki | dyrygent
Maciej Tworek | dyrygent

Nagroda Fryderyk 2021 w kategorii Album Roku – Muzyka Koncertująca

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa od początku swojego istnienia współpracowała blisko z Krzysztofem Pendereckim, który od 2013 był też jej Patronem Honorowym; zawsze też pozostawał dla zespołu przyjacielem i mentorem. W smutnych okolicznościach po śmierci Mistrza prezentujemy nową płytę pokazując, że Jego muzyka trwa z nami i zawsze będzie przynosić radość jej słuchaczom! Nowy album wydany przez firmę DUX kontynuuje (i zamyka) serię rejestracji koncertów Pendereckiego na instrumenty solowe (po zakończonej serii nagrań symfonicznych).

Na repertuar płyty złożyły się dwie niezwykle ciekawe, autoryzowane przez kompozytora nowe aranżacje jego znanych dzieł. Koncert podwójny na skrzypce i wiolonczelę (zarejestrowany w oryginalnej wersji w ramach omawianej serii na płycie DUX 1537) powstał dla uczczenia 200-lecia sławnego wiedeńskiego Musikverein, i szybko po premierze zdobył wielką popularność. Słuchaczy zachwycało mistrzowskie wykorzystanie pary pokrewnych instrumentów eksponujących zarówno swą śpiewność jak i biegłość techniczną, ukazywaną także w obszernych kadencjach solowych. Utwór doczekał się autorskiego opracowania na skrzypce i wiolonczelę (DUX 1345), Istnieje także wersja na flet i klarnet, zaś na prezentowanej płycie zabrzmi odkrywczy i niezwykle oryginalny wariant na akordeon, ukazujący nowe aspekty brzmieniowe tej kompozycji. Autorem opracowania oraz wykonawcą jest Maciej Frąckiewicz, zaliczany do najwybitniejszych akordeonistów swojego pokolenia, szczególnie chętnie wykonujący repertuar współczesny (dedykowano mu ponad 90 nowych dzieł na ten instrument!). Wszechstronny talent francuskiego flecisty Jean-Pierre’a Rampala sprawił, że wielu najważniejszych kompozytorów II poł. XX wieku dedykowało mu swe utwory – taka też jest geneza wdzięcznego, dwuczęściowego Koncertu na flet i orkiestrę kameralną z 1982 r. (ta wersja na CD DUX 1186). Płyta prezentuje nową aranżację, której dokonał Bartłomiej Duś, młody ale legitymujący się już bardzo znaczących dorobkiem saksofonista, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Konserwatorium Paryskiego.

Dwie nowe płyty, zrealizowane w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego z udziałem Kompozytora oraz blisko z nim współpracującego Macieja Tworka za dyrygenckim pulpitem okazać się miały niestety ostatnimi, przy których Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa miała okazję współpracować z Krzysztofem Pendereckim i zamykają imponującą serię fonograficznych rejestracji kompletu symfonii i koncertów zmarłego 29 marca 2020 roku Mistrza. [Piotr Maculewicz]

Reżyseria nagrania: Małgorzata Polańska, Marcin Guz
Montaż:
Michał Szostakowski, Marcin Guz

Nagranie zrealizowano w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie 30 grudnia 2018 r., 11-18 grudnia 2019 r.

Płyty w sprzedaży: http://en.dux.pl/penderecki-concertos-vol-8-frackiewicz-dus.html