PRAŚWIATŁOŚĆ – KONCERT W NARODOWYM FORUM MUZYKI

x

21 lipca 2022, godz. 19.00
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

 

Wykonawcy
Jacek Kaspszyk | dyrygent
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny | przygotowanie Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Marek Wroniszewski | przygotowanie Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Program
Gustav Mahler II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie

x

Organizator: Narodowe Forum Muzyki

Bilety do kupienia na stronie Narodowego Forum Muzyki (link)