Policzone i Policzeni 2024! Artyści, Twórcy i Wykonawcy w Polsce

W związku z pracami nad Ustawą o Zawodzie Artysty zespół pod kierownictwem prof. Doroty Ilczuk, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje badanie Policzone i Policzeni 2024! Szacowanie liczebności artystów i twórców w Polsce. Serdecznie zapraszamy Artystki i Artystów do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Można to zrobić wypełniając ankietę: https://liczymysie.webankieta.pl/

Artystko, Artysto. Liczymy się!