PERKUSISTA TUTTI | Termin przesłuchań: 26 listopada 2018 r.

 

Do przesłuchań odbywających się w dniach 20, 21, 22 oraz 26 listopada 2018 roku dopuszcza się kandydatów, którzy są absolwentami studiów licencjackich wydziału instrumentalnego uczelni artystycznych.

Zmiana terminu przesłuchań na stanowisko perkusisty. Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 listopada 2018, termin przesłuchań: 26 listopada 2018.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

PERKUSISTA TUTTI

Termin przesłuchań: 12 listopada 2018

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego, dawna „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2018.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Szczegóły na www.sinfoniaiuventus.pl

Do pobrania:
I
nformacja
Zasady_przesluchan_pl
Zasady_przesluchan_en
Program_perkusja
Karta_zgloszeniowa

Nuty:
Perkusja – przesluchania 11.2018