Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. impresariatu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko  Specjalisty ds. impresariatu

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. impresariatu

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • produkcja i koordynacja prób, koncertów, tras koncertowych, sesji nagraniowych, przesłuchań;
 • współpraca z orkiestrami, zespołami, solistami, dyrygentami i agencjami;
 • opracowywaniem budżetów produkcji wydarzeń, ich realizacja i rozliczanie;
 • działania promocyjne, w tym obsługa strony internetowej instytucji oraz social mediów.

Oferujemy:

 • atrakcyjna lokalizacja: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa;
 • konkurencyjne wynagrodzenie;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do Grupy Lux Med;
 • pakiet sportowy OK System w ramach rozliczeń 50% / 50%;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy.

 Czego wymagamy od kandydata?

 • wykształcenie średnie;
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w obszarze produkcji wydarzeń w organizacjach związanych z kulturą lub sztuką;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae oraz list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia
8 marca 2021 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Specjalisty ds. impresariatu”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.