Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. impresariatu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko  Specjalisty ds. impresariatu

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. impresariatu

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • produkcja i koordynacja prób, koncertów, tras koncertowych, sesji nagraniowych,
 • współpraca z orkiestrami, zespołami, solistami, dyrygentami i agencjami,
 • współpraca z instytucjami zagranicznymi, w tym organizacja wymiany muzyków w ramach programu MusXchange (EFNYO),
 • tworzenie budżetów (kosztorysy, zapotrzebowania, rozeznanie rynku, wyceny usług, szacowanie kosztów) oraz ich rozliczanie,
 • pozyskiwanie środków (przygotowywanie wniosków) na dofinansowanie projektów artystycznych z innych instytucji publicznych (np. NIMIT „Zamówienia Kompozytorskie”, „Dyrygent-Rezydent”) i ich rozliczanie,
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych oraz prowadzenie bazy danych statystycznych z zakresu działalności artystycznej instytucji,
 • przygotowywanie umów we współpracy z prawnikiem,
 • działania promocyjne w tym współpraca z grafikiem, drukarniami oraz obsługa strony internetowej instytucji oraz social mediów,
 • współpraca z Inspektorem Orkiestry oraz pracownikami administracyjnymi.

Oferujemy:

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w placówkach należących do Grupy Lux Med,
 • pakiet sportowy Medicover Sport w ramach rozliczeń 50% / 50%,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy,
 • konkurencyjne wynagrodzenie.

 Czego wymagamy od kandydata?

 • wykształcenie średnie,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w obszarze organizacji wydarzeń w instytucjach związanych z kulturą,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podjęcie pracy wiąże się z wykonywaniem pracy w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz wyjazdami z zespołem orkiestrowym na projekty artystyczne w trasy koncertowe w kraju i zagranicą.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae oraz list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia
16 maja 2022 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Specjalisty ds. impresariatu”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.