Odszedł dyrygent Gabriel Chmura

Odszedł wielki dyrygent Gabriel Chmura, podziwiany na estradach i scenach całego świata jako niezrównany interpretator dzieł Mahlera, kanonu romantycznej i dwudziestowiecznej symfoniki, ceniony dyrygent operowy (m.in. wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu). Wszystkie jego dokonania i kreacje będą pamiętane, ale do najważniejszych należy niewątpliwie oddanie, z jakim przywracał muzycznemu światu pamięć Mieczysława Wajnberga, podobnie jak on sam – muzyka żydowskiego pochodzenia, wychowanego w Polsce, która pozostała w jego sercu na zawsze, choć długo żył z dala od niej. Zrealizował nagrania jego symfonii m.in. dla wytwórni Chandos, budząc międzynarodowe zainteresowanie tym repertuarem, w Warszawie prowadził operę Wajnberga „Pasażerka”, do repertuaru Teatru Wielkiego w Poznaniu wprowadził operę „Portret”. Z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus zrealizował w lutym 2017 koncert oraz nagranie płyty „Piąte symfonie”, zawierającej dwa takie dzieła Prokofiewa i Wajnberga. Z wielkim żalem żegnając i wspominając Mistrza, zapraszamy do wysłuchania Adagia z Symfonii f-moll op. 76 Mieczysława Wajnberga pod Jego batutą.

Gabriel Chmura z batutą
fot. musicalpix