NOWY SKŁAD RADY ARTYSTYCZNEJ POLSKIEJ ORKIESTRY SINFONIA IUVENTUS IM. JERZEGO SEMKOWA

x

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński powołał nową Radę Artystyczną Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa na lata 2023-2028, w której skład weszli wybitni przedstawiciele polskiego środowiska muzycznego:

Prof. Antonii Wit Dyrygent, pedagog
Prof. Konstanty Andrzej Kulka Skrzypek wirtuoz, solista, kameralista, pedagog
Dr Artur Szklener Muzykolog, nauczyciel akademicki, menedżer kultury
Dr Miłosz Bembinow Kompozytor, dyrygent, pedagog
Krzysztof Kur Śpiewak, menedżer kultury

Rada Artystyczna wspiera pracę Orkiestry i wyznacza kierunek jej artystycznego rozwoju. Będzie więc realizować założenia jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów, jakim był Maestro Jerzy Semkow, pomysłodawca i inicjator powstania Orkiestry: misję tworzenia możliwie najlepszych warunków dla artystycznego rozwoju muzyków orkiestrowych, poprzez zapewnienie im profesjonalnej edukacji we współpracy z najlepszymi dyrygentami i solistami.