KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka, dyrygenta i pedagoga, rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w latach 1999-2005 oraz 2012-2016, wieloletniego dyrygenta Chóru Filharmonii Narodowej, a następnie dyrygenta i kierownika chóru Warszawskiej Opery Kameralnej.
Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie Profesora.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

zdjęcie przedstawiające świeczki