KONTRABAS TUTTI, SKRZYPCE TUTTI | Termin przesłuchań: 3 i 6 czerwca 2019 r.

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa

ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowiska:

KONTRABASY TUTTI
SKRZYPCE TUTTI
ALTÓWKI TUTTI

Terminy przesłuchań:
3 czerwca 2019, Godz. 15.00 – KONTRABASY TUTTI
6 czerwca 2019, Godz. 10.00 – SKRZYPCE TUTTI
6 czerwca 2019, Godz. 15.00 – ALTÓWKI TUTTI

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl/przesluchania) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2019 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Do pobrania:
Program
ZASADY_PRZESLUCHAN_PL
ZASADY_PRZESLUCHAN_ENG
KARTA ZGLOSZENIOWA

Nuty:
Kontrabas
Skrzypce i altówki