Rossini | Lipiński | Fauré | Czajkowski

29 lutego Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zaprasza na koncert w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem znakomitego skrzypka Konstantego Andrzeja Kulki. W programie znajdą się utwory Gioacchino Rossiniego, Karola Lipińskiego oraz Gabriela Fauré i Piotra Czajkowskiego. Dyrygentem wieczoru będzie Maciej Tomasiewicz, absolwent i doktorant Akademii Muzycznej w Katowicach, Asystent Dyrygenta –...