Maciej Tomasiewicz

Maciej Tomasiewicz

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia I stopnia na kierunku: kompozycja i teoria muzyki oraz studia I i II stopnia z wyróżnieniem w  dyscyplinie artystycznej: dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie dr hab. Szymona Bywalca, pod którego okiem kształci się także na studiach doktoranckich. Uczestniczył w  Mistrzowskim Kursie Dyrygenckim prowadzonym przez Michaela Dittricha w Budapeszcie, gdzie w drodze konkursu otrzymał II nagrodę. Jest związany z Orkiestrą Kameralną Archetti z którą współpracował jako skrzypek – a od 2014 roku jako jej dyrygent. Od 2015 roku pełni funkcję dyrygenta Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Bytomiu oraz Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współpracował jako asystent dyrygenta z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, a także z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie przygotowywał premierę Strasznego dworu Stanisława Moniuszki w reżyserii Krystyny Jandy. Prowadził koncerty m.in. z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonią Śląską, Świętokrzyską, Zielonogórską, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Muzyki Nowej.