Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Zarządzenie nr 16/10/2019 Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 z dnia 4.11.2019.

Zarządzenie ws_ INWENTARYZACJI