XII Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego – nagroda specjalna Dyrektora POSI

x

12 maja w Filharmonii Narodowej odbyła się gala wręczenia nagród oraz koncert laureatów 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego. Nagrodę w formie koncertu dla najlepszego polskiego uczestnika konkursu ufundowaną przez Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa otrzymała Maria Leszczyńska-Thieu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych!
Maria Leszczyńska-Thieu – fot. Marta Ankiersztejn