Wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa”

W ramach umowy nr 118/DF-V/MA/2023 dotyczącej udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa realizowała w 2023 roku zadanie pn. „Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa”.
Sporządzony został projekt wykonawczy przebudowy lokalu, na podstawie którego są realizowane prace adaptacyjne. Poziom zaawansowania robót na koniec 2023 r. wynosi ok. 22%. Realizacja umożliwi konsolidację miejsc pracy biura i zespołu orkiestrowego do prowadzenia działalności statutowej. Po wykonaniu prac adaptacyjnych Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa uzyska miejsce do świadczenia pracy zarówno dla pracowników artystycznych, jak i pracowników administracyjnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznana dotacja: 2 892 976,00 zł
Wartość zrealizowanych prac: 2 892 974,57 zł