TRĄBKA | Termin przesłuchania: 21 października 2019

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowisko:

TRĄBKA

Termin przesłuchań: 21 października 2019 r.

Miejsce przesłuchań: Warszawa, Studio Koncertowe Polskiego Radia
im. Witolda Lutosławskiego, Studio S3

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 października 2019 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesluchan_21_10_2019
Oświadczenie: Oswiadczenie
Program: Program 21_pazdz_2019
Nuty: nuty przesluchania trabka