SKRZYPCE TUTTI, ALTÓWKA TUTTI, KLARNET TUTTI, WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI | Termin przesłuchań: 20-22 listopada 2018 r.

 

Do przesłuchań odbywających się w dniach 20, 21, 22 oraz 26 listopada 2018 roku dopuszcza się kandydatów, którzy są absolwentami studiów licencjackich wydziału instrumentalnego uczelni artystycznych.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

SKRZYPCE TUTTI
ALTÓWKA TUTTI
KLARNET TUTTI
WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI

Termin przesłuchań:
SKRZYPCE TUTTI, WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI – 20 listopada 2018
ALTÓWKA TUTTI – 21 listopada 2018
KLARNET TUTTI – 22 listopada 2018

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego, dawna „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2018.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Szczegóły na www.sinfoniaiuventus.pl

Do pobrania:
Informacja 20-22 listopada
Zasady_przesluchan_pl
Zasady_przesluchan_en
Program przesluchan 20-22 listopada 2018
Karta_zgloszeniowa

Nuty:
Skrzypce
Altówka
Klarnet
Waltornia I-III
Waltornia II-IV