SKRZYPCE TUTTI, ALTÓWKA TUTTI, WIOLONCZELA TUTTI, KONTRABAS TUTTI, FAGOT | Termin przesłuchań: 7-9 lutego 2022

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko:

 • FAGOT – 7 lutego 2022
 • SKRZYPCE TUTTI – 7 lutego 2022
 • WIOLONCZELA TUTTI – 8 lutego 2022
 • KONTRABAS TUTTI – 8 lutego 2022
 • ALTÓWKA TUTTI – 9 lutego 2022

Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Plakat przesłuchań w lutym

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
 • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • życiorys w języku polskim
 • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

30 stycznia 2022 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesłuchań
Oświadczenie: Oświadczenie
Program: Program przesłuchań
Nuty skrzypce: NUTY SKRZYPCE
Nuty altówka: NUTY ALTÓWKA
Nuty wiolonczela: NUTY WIOLONCZELA
Nuty kontrabas: NUTY KONTRABAS
Nuty fagot: NUTY FAGOT