SKRZYPCE | OBÓJ | WIOLONCZELA | Termin przesłuchań: 9 marca 2020

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowiska:

SKRZYPCE TUTTI
OBÓJ
WIOLONCZELA TUTTI

Termin przesłuchań: 9 marca 2020 r.

Miejsce przesłuchań:  Warszawa, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Studio S3

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową

LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie/do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 marca 2020 r.

W przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu kandydat zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: ZASADY_PRZESŁUCHAŃ skrzypce tutti, obój 09.03.2020

Oświadczenie: Oswiadczenie

Program przesłuchań: Program przesłuchań 09.03.2020

Nuty skrzypce tutti: Nuty – Skrzypce tutti

Nuty obój: Nuty – przesłuchania – obój

Nuty wiolonczela: Nuty – Wiolonczele tutti

Dodatkowe nuty rożek angielski: nuty dodatkowe – rozek angielski