SKRZYPCE KONCERTMISTRZ, SKRZYPCE TUTTI, WALTORNIA WYSOKA I/III, WALTORNIA NISKA II/IV, TRĄBKA | Termin przesłuchań: 10-11 stycznia 2023

x

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30. roku życia na stanowisko:

• SKRZYPCE KONCERTMISTRZ
• SKRZYPCE TUTTI
• WALTORNIA WYSOKA I/III
• WALTORNIA NISKA II/IV
• TRĄBKA

 

Terminy przesłuchań:
SKRZYPCE KONCERTMISTRZ – 10 stycznia 2023
SKRZYPCE TUTTI – 10 stycznia 2023
WALTORNIA WYSOKA I/III – 11 stycznia 2023
WALTORNIA NISKA II/IV – 11 stycznia 2023
TRĄBKA – 11 stycznia 2023

 

Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Plakat na przesłuchania

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń:

4 STYCZNIA 2022 r.

Kandydat w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesłuchań
Oświadczenie: Oświadczenie
Program: Program przesłuchań
Nuty skrzypce koncertmistrz: NUTY SKRZYPCE KONCERTMISTRZ
Nuty skrzypce tutti: NUTY SKRZYPCE TUTTI
Nuty waltornia wysoka I/III: NUTY WALTORNIA WYSOKA
Nuty waltornia niska II/IV: NUTY WALTORNIA NISKA
Nuty trąbka: NUTY TRĄBKA