Skrzypce I

Skrzypce II

Altówki

Wiolonczele

Kontrabasy

Flety

Oboje

Klarnety

Fagoty

Waltornie

Trąbki

Puzony

Tuba

Kotły / Perkusja