Skrzypce I

Skrzypce II

Altówki

Wiolonczele

Kontrabasy

Flety

Oboje

Klarnety

Fagoty

Waltornie

Trąbki

Puzony

Tuba

Kotły / Perkusja

Goście

Od zawsze Sinfonia Iuventus współpracowała z wybitnymi muzykami, kompozytorami i dyrygentami. Dzięki nim nasi muzycy stale rozwijają swoją wrażliwość i umiejętności.