Płyta została nominowana do International Classical Music Award (ICMA) 2021 w kategorii Koncerty.

Wydawca | DUX Recording Producers
Nr Katalogowy | DUX 1572
Data | 2019

Krzysztof PENDERECKI
Concerto per violoncello ed orchestra no. 2 (1982)
Sonata per violoncello ed orchestra (1964)

Wykonawcy:
Maja Bogdanović | wiolonczela
Danjulo Ishizaka | wiolonczela
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Krzysztof Penderecki | dyrygent
Maciej Tworek | dyrygent

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa od początku swojego istnienia współpracowała blisko z Krzysztofem Pendereckim, który od 2013 był też jej Patronem Honorowym; zawsze też pozostawał dla zespołu przyjacielem i mentorem. W smutnych okolicznościach po śmierci Mistrza prezentujemy nową płytę pokazując, że Jego muzyka trwa z nami i zawsze będzie przynosić radość jej słuchaczom! Nowy album wydany przez firmę DUX kontynuuje (i zamyka) serię rejestracji koncertów Pendereckiego na instrumenty solowe (po zakończonej serii nagrań symfonicznych).

Na prezentowanej płycie znalazł się II Koncert wiolonczelowy z 1982 r. dedykowany genialnemu rosyjskiemu wirtuozowi, Mścisławowi Rostropowiczowi oraz oryginalna Sonata na wiolonczelę i orkiestrę. Chronologicznie ponad dwie dekady wcześniejsza, pochodząca z 1964 i prawykonana przez Siegfrieda Palma ukazuje styl kompozytora właściwy tej epoce – awangardowy, śmiało poszukujący nowych brzmień, struktur i faktur. Koncert z kolei powstawał w czasie, gdy niegdysiejszy modernista starał się godzić z tradycją, kreując styl określany przez krytyków mianem „noworomantycznego”. W tym wszakże utworze obok „romantyzujących” brzmień powraca też zainteresowanie technikami sonorystycznymi, wypracowanymi we wcześniejszych latach. Zasadniczo jednoczęściowa kompozycja dzieli się na osiem ogniw, tworzących bardzo spójną i oryginalną formalnie całość. W nagraniu koncertu wystąpiła znakomita, pochodząca z Serbii solistka i kameralistka Maja Bogdanović, szczególnie ceniona jako wykonawczyni muzyki XX w., adresatka dedykacji wielu nowych dzieł, współpracująca wielokrotnie z Krzysztofem Pendereckim. Interpretatorem Sonaty jest zaś pochodzący z niemiecko-japońskiej rodziny Danjulo Ishizaka, laureat wielu prestiżowych nagród, którego mentorem – wysoko ceniącym jego talent i umiejętności – był sam Mścisław Rostropowicz.

Dwie nowe płyty, zrealizowane w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego z udziałem Kompozytora oraz blisko z nim współpracującego Macieja Tworka za dyrygenckim pulpitem okazać się miały niestety ostatnimi, przy których Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa miała okazję współpracować z Krzysztofem Pendereckim i zamykają imponującą serię fonograficznych rejestracji kompletu symfonii i koncertów zmarłego 29 marca 2020 roku Mistrza. [Piotr Maculewicz]

Reżyseria nagrania: Małgorzata Polańska, Marcin Guz
Montaż:
Marcin Guz

Nagranie zrealizowano w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie 9-17 grudnia 2019 r.

Płyta w sprzedaży: http://en.dux.pl/penderecki-concertos-vol-9-bogdanovic-ishizaka.html