Wydawca | Dux Recording Producers
Nr Katalogowy | Dux 0591
Data | 2012

Grażyna Bacewicz „Koncerty wiolonczelowe”

Overture (1943)
I Koncert wiolonczelowy (1951)
II Koncert wiolonczelowy (1963)

Adam Krzeszowiec – wiolonczela (I Koncert wiolonczelowy)
Bartosz Koziak – wiolonczela (II Koncert wiolonczelowy)
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
George Tchitchinadze – dyrygent (Uwertura, I Koncert wiolonczelowy)
Monika Wolińska – dyrygent (II Koncert wiolonczelowy)

Reżyser nagrania: Marcin Domżał, Marcin Guz
Montaż cyfrowy: Marcin Guz
Nagranie: Studio Koncertowe Polskiego Radia w Warszawie im. Witolda Lutosławskiego marzec-kwiecień 2012 r.