Wydawca | Cd Accord
Nr Katalogowy | Acd164-2
Data | 2010

Piotr Czajkowski – V Symfonia e-moll, op. 64

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Jerzy Semkow – dyrygent

Reżyser nagrania, montaż, mastering: Andrzej Sasin, Aleksandra Nagórko
Nagranie: Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej w Warszawie,
12-14 października 2009 r.