Przesłuchanie 29 listopada 2014

W dniu 29 listopada 2014 roku w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów:

Skrzypce – koncertmistrz
Skrzypce – tutti

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Krzysztof Bąkowski – Filharmonia Narodowa
Aldona Cisewska – Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Julia Ciesielska – skrzypce tutti
Szymon Naściszewski – skrzypce tutti
Anna Podsiadły – skrzypce tutti
Aleksandra Krawczyk – skrzypce tutti

*********************************************

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– koncertmistrz I skrzypiec
– skrzypce tutti

Termin przesłuchań: 29 listopada 2014 r. (sobota)
Miejsce przesłuchań: Aula Zespołu Szkół nr 7 d. „Kolejówka”, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56.
Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.
Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze
Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2014 r.
Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

dokumenty do pobrania:

Zasady przesłuchań
Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań

materiały nutowe do pobrania:

skrzypce

koncertmistrz I skrzypiec

 

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– koncertmistrz I skrzypiec
– skrzypce tutti

Termin przesłuchań: 29 listopada 2014 r. (sobota)
Miejsce przesłuchań: Aula Zespołu Szkół nr 7 d. „Kolejówka”, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56.
Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.
Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze
Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2014 r.
Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

dokumenty do pobrania:

Zasady przesłuchań
Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań

materiały nutowe do pobrania:

skrzypce

koncertmistrz I skrzypiec