Przesłuchania 29.06.2011

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZESŁUCHAŃ

W dniu 29 czerwca 2011 r. w Studio S3 Polskiego Radia (Warszawa, ul. Modzelewskiego 59) odbyły się przesłuchania dla muzyków do grupy skrzypiec, kontrabasów, fagotów, puzonów, waltorni, kotłów/perkusji, a także dodatkowo jednej osoby, która zgłosiła się na stanowisko flecisty.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Puzon basowy, waltornie
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry
Marek Żwirdowski
Krzysztof Bąkowski
Edward Iwicki

Flet, fagot, skrzypce, kontrabas, kotły/perkusja
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry
Krzysztof Bąkowski
Edward Iwicki

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Mateusz Mendyka – puzon basowy
Radosław Gdula – puzon basowy
Olga Leonkiewicz – flet
Michał Żagan – fagot
Justyna Pawłowska – skrzypce
Magdalena Sokalska – skrzypce
Aleksandra Kolasińska – skrzypce
Julia Ciesielska – skrzypce
Dorota Gromada – skrzypce
Michał Wiśniowski – kontrabas
Karol Nasiłowski – kontrabas
Jakub Langiewicz – kontrabas
Karol Krasiński – perkusja/kotły
Zofia Przybył – perkusja/kotły
Tomasz Skrętkowski – perkusja/kotły

*********************************

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla młodych muzyków (do 30 roku życia) do następujących grup:

– skrzypce
– kontrabas
– fagot
– puzon basowy
– waltornię
– kotły

Ostateczny termin przesłuchań: 29 czerwca (środa) 2011 r.

Miejsce przesłuchań: Studio S3 Polskiego Radia; Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów,
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2011 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule: PRZESŁUCHANIA (+ nazwa instrumentu)

Karta zgłoszeniowa

program przesłuchań (wszystkie instrumenty)

skrzypce: P. Czajkowski – Uwertura Rok 1812 op. 49
skrzypce:R. Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 (scherzo)
skrzypce: S. Prokofiew – I suita z baletu Romeo i Julia (śmierć Tybalta)
skrzypce: W.A. Mozart – 39 Symfonia Es-dur KV 543 (finał)
skrzypce: R. Strauss – Don Juan op. 20

kontrabas: W.A. Mozart – Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385 (1)
kontrabas: W.A. Mozart – Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385 (2)
kontrabas: L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur Eroica op. 55
kontrabas: L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (1)
kontrabas: L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (2)
kontrabas: G. Verdii – Otello

fagot – komplet (zip)

puzon basowy

waltornia I – III
waltornia II-IV (1 część)
waltornia II-IV (2 część)

kotły

perkusja