Przesłuchania 27 kwietnia 2015

W dniu 27 kwietnia 2015 roku w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów:

Skrzypce
Oboje
Trąbki

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Łukasz Błaszczyk – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Krzysztof Bednarczyk – Filharmonia Narodowa
Marek Mleczko – Akademia Muzyczna w Krakowie
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Karol Marcinkowski – skrzypce
Ireneusz Stawniak – obój
Anna Kudala – obój
Patrycja Korniluk – obój


Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
skrzypce
obój
trąbka

Termin przesłuchań: 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) godz. 10:00
Miejsce przesłuchań: Technikum Kolejowe, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze
Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2015 r.
Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

DO POBRANIA

Zasady przesłuchań

Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań

 

NUTY

skrzypce

obój (cz. 1)

obój (cz. 2)

trąbka