Przesłuchania 24.06.2014

W dniu 24 czerwca 2014 roku w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów:

Skrzypce
Altówki
Wiolonczele
Kontrabasy
Flety
Waltornie I/III
Waltornie II/IV
Trąbki
Tuby

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Krzysztof Bąkowski – Filharmonia Narodowa
Tomasz Bińkowski – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Krzysztof Bednarczyk – Filharmonia Narodowa
Marcin Stawiszyński – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Andrzej Szymański – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Adam Bogacki – Polska Orkiestra Radiowa
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Krzysztof Ruciński – skrzypce
Maria Skarbek-Kiełłczewska – altówka
Maria Skocka – altówka
Maciej Kozioł – kontrabas
Joanna Krajewska – flet
Weronika Skowronek – flet
Aleksandra Zamojska – flet
Mateusz Sejdak – tuba

 


Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY

– skrzypce
– altówka
– wiolonczela
– kontrabas
– flet
– waltornia I-III
– waltornia II-IV
– trąbka
– tuba

Termin przesłuchań: 24 czerwca 2014 r.

Miejsce przesłuchań: Polskie Radio, Studio S3, Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia

Zapewniamy akompaniatora

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę Zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2014 r.

Każdy Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z  Zasadami przesłuchań.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

dokumenty do pobrania:

Zasady przesłuchań

Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań


materiały nutowe do pobrania:

skrzypce

altówka

wiolonczela

kontrabas

flet

waltornia I-III

waltornia II-IV

trąbka

tuba

Więcej informacji …>>>