Przesłuchania 23-24.04.2012

WYNIKI PRZESŁUCHAŃ

W dniach 23, 24 kwietnia 2012 r. w  Warszawie w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego (ul. Szczęśliwicka 56) odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus:
23 kwietnia br. – fagoty, klarnety, waltornie, puzony, tuba
24 kwietnia br. – altówki, koncertmistrz skrzypiec, skrzypce, wiolonczele, kontrabasy

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

fagoty, klarnety:
Zbigniew Płużek
Andrzej Godek
Tomasz Bińkowski
Roman Siwek
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry

waltornia, tuba, puzon:
Tomasz Bińkowski
Andrzej Godek
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry

altówki:
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Paweł Głombik

koncertmistrz skrzypiec, skrzypce tutti:
Krzysztof Bąkowski
Adam Bogacki
Paweł Głombik
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji

wiolonczela, kontrabas:
Paweł Głombik
Adam Bogacki
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry

 

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Cyprian Święch – fagot
Anna Muszyńska – fagot

Adam Eljasiński – klarnet
Grzegorz Wołczański – klarnet
Piotr Mróz – klarnet
Jerzy Matysiak – klarnet

Marta Kraska – waltornia
Rafał Kowalczyk – waltornia

Krzysztof Mucha – tuba
Mateusz Ochrym – tuba
Oleksandr Yushchuk – tuba
Jakub Darda – tuba

Bartłomiej Szymborski – altówka
Mateusz Wasiucionek – altówka
Eryka Pszczółka – altówka
Natalia Czerska-Kacprzak – altówka
Magdalena Mitoraj – altówka

Elżbieta Fabiszak – koncertmistrz skrzypiec
Jan Kutkowski – koncertmistrz skrzypiec

Monika Kościelna – skrzypce tutti
Anna Trólka – skrzypce tutti
Jaryna Nycz – skrzypce tutti
Alicja Malińska – skrzypce tutti
Paulina Różańska – skrzypce tutti

Michał Zieliński – wiolonczela
Justyna Meliszek – wiolonczela

Mariusz Dziundzio – kontrabas
Wojciech Zeman – kontrabas

 

 

***************

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska

KONCERTMISTRZ I SKRZYPIEC

MUZYK ORKIESTROWY:
– SKRZYPCE
– ALTÓWKA
– WIOLONCZELA
– KONTRABAS
– KLARNET
– FAGOT
– WALTORNIA I/III

MUZYK DOANGAŻOWANY:
– PUZON
– TUBA

 

Wstępny termin przesłuchań: 23-25 kwietnia 2012 r. Miejsce przesłuchań Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa (miejsce przesłuchań może ulec zmianie). Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesyłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2012 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule: PRZESŁUCHANIA / + nazwa instrumentu

Karta zgłoszeniowa


program przesłuchań


skrzypce – koncertmistrz


skrzypce tutti

altówka


wiolonczela

klarnet

kontrabas

fagot

puzon


tuba

waltornia I i III